Intenzivní dvoutýdenní kurz

Od pondělí do pátku od 9.30 do 12.30 nebo od 13.00 do 16.00 / 40x45min

Nejrychlejší způsob, jak se v krátké době „ponořit” do češtiny. Kurzy pokračují každé dva týdny. Cena za jednu lekci je pouze 125,-Kč. Pokud budete v jakémkoliv intenzivním kurzu pokračovat, získáte slevu 500,-Kč.

Úrovně obtížnosti

Úplní začátečníci

Kniha: New Czech Step by Step (Lekce 1)

Témata: Česká fonetika, Základní fráze, Formální a neformální dialog, Jídlo; Čísla

Gramatika: Sloveso být

 

Pouze pro Intenzivní dvoutýdenní kurzy pro začátečníky

Kniha: New Czech Step by Step (Lekce 1-6)

Témata: Česká fonetika, Základní fráze, Formální a neformální dialog, Jídlo; Čísla, Rodina, Popis lidí, Denní rutina, vyjadřování času (dny v týdnu, měsíce v roce, části dne), Orientace, Lokality; V restauraci; Známí lidé

Gramatika: Sloveso být, Přirozený a gramatický rod, Přítomný čas, Modální slovesa, Co rádi děláte?, Model pro lokál sg.; Akuzativ sg., Minulý čas; Slovesa + přímý objekt

Filtrovat

Falešní začátečníci

Kniha: New Czech Step by Step (Lekce 2, 3)

Témata: Rodina, Popis lidí, Denní rutina, vyjadřování času (dny v týdnu, měsíce v roce, části dne), Hobby

Gramatika: Přirozený a gramatický rod, Přítomný čas, Modální slovesa, Co rádi děláte?

Filtrovat

Mírně pokročilí

Kniha: New Czech Step by Step (Lekce 4–11)

Témata: Orientace, Lokality; V restauraci; Známí lidé, Národnosti a země; Inzeráty, Byt a nábytek; Volný čas, Sporty a hobby; Lidské tělo; Cestování; Vaření

Gramatika: Model pro lokál sg.; Akuzativ sg., Minulý čas; Slovesa + přímý objekt, Neurčitá a záporná zájmena, Negace; Budoucí čas; Akuzativ a nominativ pl.; Prepozice + genitiv; Posesivní a partitivní genitiv

Filtrovat

Mírně pokročilí II.

Kniha: New Czech Step by Step (Lekce 12-15)

Témata: Domácí práce; Zjištění směru, Geografické pojmy; Životopis; Co když …, Charakter;

Gramatika: Vid, budoucí čas perfektivních sloves; Prefixy, Dlouhá a krátká slovesa pohybu; Lokál sg., Prepozice o; Kondicionál;

Filtrovat

Téměř středně pokročilí

Knihy: New Czech Step by Step (Lekce 16-20),

Témata: Počasí, Komunikace; Oblečení; Vztahy; Příkazy

Gramatika: Stupňování adjektiv, Adjektiva x Adverbia; Dativ sg.; Objektové konstrukce s dativem; Instrumentál sg., Prepozice s; Vokativ sg., Imperativ

Filtrovat

Téměř středně pokročilí II.

Books: Czech Step by Step 2 (Lekce 1-10)

Témata: Seznamujeme se; Rodina, V restauraci; Kde žijeme; Cestování, Orientace; Práce, Hledání práce; Slavíme narozeniny, svátky a výročí; Lidé a věci, Obchody a nakupování; Svátky a tradice, Pozvání a návštěva; Ženy a muži v dnešní společnosti, Služby; Sporty a hry, Dovolená

Gramatika: Nominativ sg., Deklinace kdo, co + někdo, něco, nikdo, nic; Akuzativ sg., Osobní zájmena v akuzativu, Model pro akuzativ pl.; Lokál sg., Osobní zájmena v lokálu, Model pro lokál pl.; Genitiv sg., Osobní zájmena v genitivu, Model pro genitiv pl.; Instrumentál sg., Osobní zájmena v instrumentálu, Model pro genitiv pl.; Dativ sg., Osobní zájmena v dativu, Model pro dativ pl.; Nominativ a akuzativ pl.; Čas a datum, Časové spojky a výrazy; Vid, Časové věty s když a až; Prefixy, Slovesa pohybu;

Filtrovat

Středně pokročilí

Kniha: Czech Step by Step 2 (Lekce 11-20)

Témata: Zdraví a životní styl, U doktora; Kultura a umění; Jací jsme a jak vypadáme?, Diskuse nebo hádka; Věk informací, Noviny, Internet; Společnost a hodnoty, Pošta a banka; Planeta Země, Počasí; Investujeme, obchodujeme a podnikáme, Služební cesta; Móda a oblečení, Auta a automobilisté; Česká historie 1948 – 1989, Školství a vzdělání; Čteme česky, Zeměpis a státní správa

Gramatika: Objektové konstrukce s akuzativem a dativem, Imperativ; Genitiv pl., Posesivní adjektiva; Komparace adjektiv a adverbií; Tvoření adverbií; Lokál pl., Plurálová substantiva; Kondicionál, Modalita; Dativ pl., Spojky; Instrumentál pl., Deklinace slov: den, týden, rok, člověk, dítě; Číslovky a jejich deklinace, Zlomky a desetinná čísla, Zájmeno ten; Reflexivní se/si, Reflexivní pasivum, Deskriptivní pasivum, Verbální substantiva a adjektiva; Obecná čeština, Pravopis

Filtrovat

Výše středně pokročilí

Práce s autentickými materiály vytvořenými z novinových a časopiseckých textů, knih, videí, televizního a rozhlasového vysílání. Doplňkové materiály pro výuku B2 úrovně.

Filtrovat

Výše pokročilí

Práce s autentickými materiály vytvořenými z novinových a časopiseckých textů, knih, videí, televizního a rozhlasového vysílání. Doplňkové materiály pro výuku C1 úrovně.

Filtrovat

Intenzivní dvoutýdenní kurz

Úplní začátečníci Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.5. - 12.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 36 / 4500 Dostupný
2.5. - 12.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 36 / 4500 Rezervován
15.5. - 26.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
15.5. - 26.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 40 / 5000 Dostupný
Mírně pokročilí Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.5. - 12.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 36 / 4500 Dostupný
15.5. - 26.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
Mírně pokročilí II. Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.5. - 12.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 36 / 4500 Dostupný
15.5. - 26.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
Téměř středně pokročilí Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.5. - 12.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 36 / 4500 Dostupný
15.5. - 26.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
Téměř středně pokročilí II. Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.5. - 12.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 36 / 4500 Dostupný
15.5. - 26.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
Středně pokročilí Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.5. - 12.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 36 / 4500 Dostupný
15.5. - 26.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
Výše středně pokročilí Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.5. - 12.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 36 / 4500 Dostupný
15.5. - 26.5. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
Jak se přihlásit