Typy kurzů češtiny pro cizince

Intenzivní dvoutýdenní kurz

Od pondělí do pátku od 9.30 do 12.30 nebo od 13.00 do 16.00 / 40x45min

Nejrychlejší způsob, jak se v krátké době „ponořit” do češtiny. Kurzy pokračují každé dva týdny. Cena za jednu lekci je pouze 125,-Kč. Pokud budete v jakémkoliv intenzivním kurzu pokračovat, získáte slevu 500,-Kč.

Filtrovat

Standardní kurz

2 x 90 min za týden / dopoledne, v poledne, odpoledne, večer

Pravidelné kurzy vás udrží v kondici. S ostatními studenty můžete společně objevovat krásy češtiny a zažívat nové úspěchy při jejím studiu. Zápis na kurz a platba probíhají každý měsíc, kurzy jsou otvírané celoročně.

Filtrovat

Páteční kurz „Velký pátek”

Každý pátek od 9.30 do 12.30

Pokud jste zaneprázdněni po většinu týdne, ale nechcete obětovat své víkendy, tento kurz je pro vás ideální. Zápis na kurz a platba probíhají každý měsíc, kurzy jsou otvírané celoročně.

Filtrovat

Víkendový kurz

Každou sobotu od 10.00 do 14.30

Intenzivní sobotní výuka je ideální pro všechny, kdo nemohou během týdne navštěvovat naše standardní, ani intenzivní kurzy. Zápis na kurz a platba probíhají každý měsíc, kurzy jsou otvírané celoročně.

Filtrovat

Privátní kurzy

Nevyhovuje Vám žádný náš rozvrh? Nevyhovuje Vám studovat ve skupině? Domluvte si náš privátní kurz, který bude přizpůsoben přesně Vašim potřebám.

1.  Intenzita kurzu - minimálně 1 x 90 min za týden

2.  Rozvrh - můžeme Vám zajistit kurz začínající v rozmezí od 8.00 do 20.00 hodin

3.  Místo - kurz může probíhat v učebnách CLT nebo na místě, které si určí klient / klient nehradí cestu lektora

Filtrovat

Kurz české výslovnosti

Individuální 30 min lekce s expertkou na výslovnost

Při prvním sezení s naší expertkou se dozvíte diagnostiku vaší výslovnosti. Všechny další terapie se budou odvíjet od vašich specifických individuálních potřeb a požadavků. Dále se můžete objednávat na konzultace a pracovat na zlepšení své české výslovnosti.

Rezervovat

Úrovně obtížnosti

Úplní začátečníci A1.1

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 1–3)

Témata: Formální a neformální dialog; Česká fonetika; Čísla; Profese; Orientace; Zjištění směru; Lokality; V restauraci; Jídlo

Gramatika: Sloveso „být“; Přirozený a gramatický rod; Přítomný čas; Akuzativ sg.

 

Pouze pro Intenzivní dvoutýdenní kurzy pro začátečníky

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 1-6)

Témata: Formální a neformální dialog; Česká fonetika; Čísla; Profese; Orientace; Zjištění směru; Lokality; V restauraci; Jídlo; Rodina; Popis lidí; Denní rutina, vyjadřování času (dny v týdnu, části dne); Co jsi dneska dělal?

Gramatika: Sloveso „být“; Přirozený a gramatický rod; Přítomný čas; Akuzativ sg.; Posesivní pronomina; Adjektiva; Modální verba; Minulý čas

Filtrovat

Falešní začátečníci A1.1

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 4–6)

Témata: Rodina; Popis lidí; Denní rutina, vyjadřování času (dny v týdnu, části dne); Co jsi dneska dělal?

Gramatika: Posesivní pronomina; Adjektiva; Modální verba; Minulý čas

Filtrovat

Mírně pokročilí A1.2

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 6–10)

Témata: Známí lidé; Lokality; Národnosti a země; Dům, byt a nábytek; Plánujeme víkend; Volný čas; Lidské tělo; U doktora; Místo, kde bydlím …

Gramatika: Minulý čas; Lokativ sg.; Prepozice V/NA/U; Verba + Accusative sg.; Nominativ a akuzativ pl.; Budoucí čas; Prepozice DO/NA/K; Genitiv sg.; Prepozice + genitiv

Filtrovat

Mírně pokročilí II. A1.3

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 11–15)

Témata: Cestování; Prázdniny; Domácí práce; „Co když …“; Charakter; Počasí; Komunikace; Počítač a internet; Nakupování

Gramatika: Dlouhá a krátká slovesa pohybu; Prefixy; Vid; Budoucí čas perfektivních sloves; Kondicionál; Adverbia vs. adjektiva; Komparativ a superlativ adjektiv; Dativ sg.; Verba + dativ; Prepozice + dativ

Filtrovat

Téměř středně pokročilí A2.1

Knihy: Česky krok za krokem 1 (Lekce 16–20),

Témata: Oblečení a móda; Služby; Vztahy; Rodiče a děti; Příkazy; Vaření

Gramatika: Objektové konstrukce s dativem; Instrumentál sg.; Prepozice + instrumentál a akuzativ; Verba + instrumentál; Verba + lokativ; Imperativ; Vokativ sg.; Partitivní a posesivní genitiv; Genitiv pl.

Filtrovat

Téměř středně pokročilí A2.2

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 21–24),

Témata: Zvířata; „Hledám práci“; Životopis; Kultura a historie; Česko (reálie)

Gramatika: Nominativ pl. mask. an./n.; Komparativ a superlativ adverbií; Řadové číslovky; Reflexivní slovesa; Deklinace – opakování

Filtrovat

Téměř středně pokročilí II. B1.1

Kniha: Česky krok za krokem 2 (Lekce 1-10)

Témata: Seznamujeme se; Rodina, V restauraci; Kde žijeme; Cestování, Orientace; Práce, Hledání práce; Slavíme narozeniny, svátky a výročí; Lidé a věci, Obchody a nakupování; Svátky a tradice, Pozvání a návštěva; Ženy a muži v dnešní společnosti, Služby; Sporty a hry, Dovolená

Gramatika: Nominativ sg., Deklinace kdo, co + někdo, něco, nikdo, nic; Akuzativ sg., Osobní zájmena v akuzativu, Model pro akuzativ pl.; Lokál sg., Osobní zájmena v lokálu, Model pro lokál pl.; Genitiv sg., Osobní zájmena v genitivu, Model pro genitiv pl.; Instrumentál sg., Osobní zájmena v instrumentálu, Model pro genitiv pl.; Dativ sg., Osobní zájmena v dativu, Model pro dativ pl.; Nominativ a akuzativ pl.; Čas a datum, Časové spojky a výrazy; Vid, Časové věty s když a až; Prefixy, Slovesa pohybu;

Filtrovat

Středně pokročilí B1.2

Kniha: Czech Step by Step 2 (Lekce 11-20)

Témata: Zdraví a životní styl, U doktora; Kultura a umění; Jací jsme a jak vypadáme?, Diskuse nebo hádka; Věk informací, Noviny, Internet; Společnost a hodnoty, Pošta a banka; Planeta Země, Počasí; Investujeme, obchodujeme a podnikáme, Služební cesta; Móda a oblečení, Auta a automobilisté; Česká historie 1948 – 1989, Školství a vzdělání; Čteme česky, Zeměpis a státní správa

Gramatika: Objektové konstrukce s akuzativem a dativem, Imperativ; Genitiv pl., Posesivní adjektiva; Komparace adjektiv a adverbií; Tvoření adverbií; Lokál pl., Plurálová substantiva; Kondicionál, Modalita; Dativ pl., Spojky; Instrumentál pl., Deklinace slov: den, týden, rok, člověk, dítě; Číslovky a jejich deklinace, Zlomky a desetinná čísla, Zájmeno ten; Reflexivní se/si, Reflexivní pasivum, Deskriptivní pasivum, Verbální substantiva a adjektiva; Obecná čeština, Pravopis

Filtrovat

Výše středně pokročilí B2

Práce s autentickými materiály vytvořenými z novinových a časopiseckých textů, knih, videí, televizního a rozhlasového vysílání. Doplňkové materiály pro výuku B2 úrovně.

Filtrovat

Výše pokročilí C1

Práce s autentickými materiály vytvořenými z novinových a časopiseckých textů, knih, videí, televizního a rozhlasového vysílání. Doplňkové materiály pro výuku C1 úrovně.

Filtrovat

Intenzivní dvoutýdenní kurz

Úplní začátečníci A1.1 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
11.9. - 22.9. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
11.9. - 22.9. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 40 / 5000 Dostupný
25.9. - 6.10. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
25.9. - 6.10. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 40 / 5000 Dostupný
Mírně pokročilí A1.2 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
11.9. - 22.9. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
11.9. - 22.9. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 40 / 5000 Dostupný
25.9. - 6.10. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
Mírně pokročilí II. A1.3 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
11.9. - 22.9. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
25.9. - 6.10. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 40 / 5000 Dostupný
Téměř středně pokročilí A2.1 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
11.9. - 22.9. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 40 / 5000 Dostupný
25.9. - 6.10. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 40 / 5000 Dostupný
Téměř středně pokročilí A2.2 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
11.9. - 22.9. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
25.9. - 6.10. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 40 / 5000 Dostupný
Středně pokročilí B1.2 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
11.9. - 22.9. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
25.9. - 6.10. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
Výše středně pokročilí B2 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
11.9. - 22.9. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný
25.9. - 6.10. 4-7 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 5000 Dostupný

Standardní kurz

Úplní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
6.9. - 27.9. 4-7 pon + stř 9.30 - 11.00 14 / 2100 Rezervován
6.9. - 27.9. 4-7 pon + stř 11.15 - 12.45 14 / 2100 Dostupný
6.9. - 27.9. 4-7 pon + stř 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
6.9. - 27.9. 4-7 pon + stř 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
Falešní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
6.9. - 27.9. 4-7 pon + stř 9.30 - 11.00 14 / 2100 Dostupný
6.9. - 27.9. 4-7 pon + stř 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
6.9. - 27.9. 4-7 pon + stř 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Rezervován
Mírně pokročilí A1.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
6.9. - 27.9. 4-7 pon + stř 9.30 - 11.00 14 / 2100 Dostupný
6.9. - 27.9. 4-7 pon + stř 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
6.9. - 27.9. 4-7 pon + stř 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 9.30 - 11.00 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 11.15 - 12.45 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Rezervován
Mírně pokročilí II. A1.3 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 11.15 - 12.45 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
Téměř středně pokročilí A2.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
6.9. - 27.9. 4-7 pon + stř 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
Téměř středně pokročilí A2.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 9.30 - 11.00 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
Středně pokročilí B1.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
7.9. - 28.9. 4-7 út + čt 9.30 - 11.00 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný
Výše středně pokročilí B2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 11.15 - 12.45 14 / 2100 Dostupný
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný
Výše pokročilí C1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
7.9. - 28.9. 4-7 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný

Páteční kurz „Velký pátek”

Úplní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
8.9. - 29.9. 4-7 Pátky 9.30 - 12.30 16 / 2400 Dostupný

Víkendový kurz

Falešní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
9.9. - 30.9. 4-7 Soboty 10.00 - 14.30 24 / 3600 Dostupný
Mírně pokročilí II. A1.3 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
9.9. - 30.9. 4-7 Soboty 10.00 - 14.30 24 / 3600 Dostupný
Téměř středně pokročilí A2.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
9.9. - 30.9. 4-7 Soboty 10.00 - 14.30 24 / 3600 Dostupný
Středně pokročilí B1.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
9.9. - 30.9. 4-7 Soboty 10.00 - 14.30 24 / 3600 Dostupný
Jak se přihlásit