Jitka Maixnerová

Lektorka

Hodnotnou a smysluplnou komunikaci považuji za to nejdůležitější, čím se může člověk vztahovat ke světu, k druhým lidem, k poznávání obecně. Poznávat sebe a druhé skrze jazyk, a to živě a přemýšlivě, to pro mě vždy bylo hnací silou mého kontaktu se světem a nakonec se stalo i příjemnou kombinací profese a zábavy. K rozhodnutí učit český jazyk, dívat se na svůj mateřský jazyk odlišným pohledem a předávat informace o české kultuře a historii nejvíce přispěly mé vlastní zkušenosti z pobytu v zahraničí, kdy jsem si vyzkoušela pozici studentky a byla jsem velice zaujata pestrostí výuky, tvůrčím, přátelským prostředím a nevšedním propojením odbornosti, kreativity a hravé lehkosti. Tento typ lekcí se pro mě stal velikou inspirací. Ve svých hodinách se snažím vytvářet obdobnou atmosféru.