CLŤáček No. 3 / 2015

Dear students,
Na zimní chladné dny vám opět přinášíme již třetí číslo našeho občasníku vytvořeného z textů našich studentů. V tomto čísle najdete anketu o tom, jak naši studenti studují češtinu, dramatický kus o strastech na veřejných toaletách a v neposlední řadě i recept na tradiční japonské jídlo NIKUDŽAGA. Chceme také, aby se časopis stal dobrovolnou součástí vaší výuky. Snažili jsme se texty obohatit o speciální úkoly, které vám pomohou se dále v češtině zdokonalovat. Doufáme, že vám časopis přinese jak zábavu, tak i inspiraci k dalšímu studiu češtiny.
Přejeme Vám hezké čtení

Miroslav Kašpárek
Director of Studies
Czech Language Training

Vítěz foto soutěže

Vítězem prvního ročníku fotografické soutěže „Jak studujete češtinu?“ se stal György Mod. Jako cenu získává poukaz na standardní kurz zdarma. Gratulujeme!
Doufáme, že příštího ročníku se zúčastníte také vy : )

A winner of our CLT Photo Contest with a topic "How do you study Czech?" is György Mod who had won the free voucher for our Standard course. Congratulation! We do hope you will also take a part in this contest next year : )

 

Studujeme češtinu

Studujete češtinu jako Galeotto?

Jak je to správně?

Studuju češtinu, protože bydlím v České (republiky/republice). (Česká/český) gramatika je komplikovaná, ale (český/česká) výslovnost není komplikovaná. Často (jdu/chodím) do (knihovny/knihovně), kde studuju češtinu. Studuju češtinu dvě hodiny každý den.

Nam (Elementary)

Jsem z Ukrajiny. Studuju (češtinu/ češtiny) ve škole CLT. Ráda studuju (češtinu/češtiny), protože mám ráda Českou republiku. Mám (dobrý/dobrou) učitelku. Potřebuju (lepší/víc) času, abych mluvila dobře (češtinu/česky).

Natalia (Elementary)

Studuju (čeština/češtinu) v Praze 3 (v/ve) škole CLT. Pro mě je to perfektní, protože nemám moc času. Musím pracovat každý den. Dělal jsem intenzivní kurz před (2 týdni/2 týdny). Jsem spokojený, ale je to (těšký/těžký). Skončil jsem s hlavou jak meloun.

Wayne (Elementary)

Jsem (ze Španělska/Španělska) a čeština není (snadná/snadný). Musím studovat, protože si nepamatuju (slovníček/slovíčka). Asi budu muset číst (český/české) knihy.

Carina (Elementary)

Chodím studovat do jazykové školy. (Půjdu/chodím) tam každé (ráno odpoledne/ráno/odpoledne) (za/na) tři hodiny. Studujeme, jak musíme používat slova. Děláme věty do spisovného tvaru. To je těžký, ale taky děláme hry.

Valerie (Elementary)

 

Studuju česky, protože mám rád jazyky. Bydlím v (Český republika/ České republice). Myslím, že čeština je důležitá pro integraci do (český společnost/české společnosti). Budu potřebovat češtinu, (kdy/až) ulovím holky, (který/které) nemluví anglicky. Taky se zajímám o (českou kulturu/české kultuře). Nemám možnost mluvit česky mimo třídu, ale to (se vymění/se změní) brzy. Zlepším se a budu mít šanci mluvit víc s Čechy. Myslím, že mluvit česky je moc (těžký/těžké), ale není to nemožné. Potřebuju hodně práce a hodně praxe. (Kdy/Když) se dívám na (český/české) filmy, učím se hodně slov. Také čtu nápisy na ulici.

Gianni (Upper elementary)

Ráda čtu, takže jsem koupila nějaké české knihy. Začala jsem s dětskými knihami. Když jsem byla ve škole (na dlouhou dobu/dlouhou dobu), myslela jsem si, že bych mohla porozumět (složité texty/složitým textům). Koupila jsem klasické romány ve dvou jazycích (anglicky a česky). To je ještě pro mě příliš těžký, ale je to přesto (dobře/dobrá) motivace. Budu velmi ráda, když (mohu pochopit/pochopím/budu moct pochopit) všechno bez překladu.

Clarice (Upper elementary)

Učím se česky s Novou asi jeden měsíc. Normálně (se učím/učím se) doma, ale když je dobré počasí, často dělám domácí úkol v pivní zahradě v Riegráku. Studuju češtinu, protože (bych chtěla/chtěla bych) číst (Hrabal/Hrabala) v originále. Studuju (sám/sama), ale když mám otázku, přítel (pomáhá/pomůže). Myslím si, že každý, kdo žije v (cizí/cizý) zemi déle, měl by umět ten jazyk.

Francine (B1)

Studuju češtinu ve škole, která se nazývá CLT. Proč? Protože bydlím v Praze. Myslím si, že člověk by uměl umět jazyk země, kde žije. Ačkoliv jazyk je obtížný, mám ho moc rád. Rozumím (strukturu/stuktuře), umím číst a psát (líp/lepší) než umím poslouchat a mluvit.
Někdy si myslím, že se nikdy (naučím/nenaučím) mluvit česky. Právě teď jsem přesvědčen, že jeden den budu mluvit. (Naučím/učím/se) hodně, když (se dívám/dívám se) a poslouchám češtinu na youtube, ale nedělám to dost.

Kenneth (B1)

 

A Walk Through Žižkov

“Husinecká, next stop” - students who attend Czech Language Training classes and travel by tram hear this announcement many times. But where exactly is the street, Husinecká? And why is Žižkov called the Montmartre of Prague? Is it really so dangerous? And is it a district full of pubs? You can find answers to these and many other questions in our workshop: “A Walk Through Žižkov.”

The two-hour walk starts at our language school on Seifertova Street; moves into the heart of Zizkov to Kostnické náměstí; passes the theatre of Jara Cimrman; continues through Prokopovo náměstí and a secret Cubist chapel in Olšanské náměstí; and finishes at the famous Zizkov TV tower. The tour then moves to a pub (where else!), where you can discuss the trip over a pint of beer and take part in a pub quiz. It is worth paying attention during the whole walk because the winner, the first to correctly answers all the quiz questions, wins a pint of beer! On the tour you will learn about the history of Zizkov, its architecture, and famous people who have lived there, and you will, of course, get tips on good pubs. You’ll also perform various tasks along the way and enjoy fun in the spirit of Jára Cimrman. If you thus want to find out where Jaroslav Hašek (the author of The Good Soldier Schweik) went for a drink; what is so special about Vítkov Hill; what a “pavlač” is; or where the only Cubist chapel in the world is, wander off the main Seifertova street with us and discover the beauty of Zizkov.

 

Na procházce Žižkovem

Husinecká, příští zastávka… toto hlášení si studenti, kteří navštěvují kurzy v jazykové škole Czech Language Training a jezdí tramvají, vyslechnou mnohokrát. Kde je ale vlastně ulice Husinecká? A proč se Žižkovu přezdívá pražský Montmartre? Je opravdu nebezpečný? A je to čtvrť plná hospod? Na tyto a mnohé další otázky můžete najít odpověď na našem workshopu „Procházka Žižkovem“.

Trasa dvouhodinové procházky začíná u jazykové školy na Seifertově ulici, přesouvá se do samého srdce Žižkova na Kostnické náměstí a kolem divadla Járy Cimrmana vede přes Prokopovo náměstí a utajenou kubistickou kapli na Olšanské náměstí a je zakončena u proslulého žižkovského televizního vysílače. Následuje samozřejmě přesun do hospody (kam jinam!) a následná diskuse nad půllitrem, spojená s hospodským kvízem. Vyplatí se dávat pozor po celou dobu procházky, protože vítěz, který jako první správně odpoví na všechny otázky kvízu, vyhrává pivo! Na procházce se dozvíte informace o historii Žižkova, o architektuře, slavných lidech, kteří na Žižkově bydleli a nechybí samozřejmě tipy na dobré hospody. Cestou budete také plnit různé úkoly a užijete si legraci v cimrmanovském duchu. Jestli se tedy chcete dozvědět, kam chodil popíjet Jaroslav Hašek (autor Dobrého vojáka Švejka), čím je specifický kopec Vítkov, co je to „pavlač“, nebo kde je jediná kubistická kaple na světě, tak se s námi vydejte mimo hlavní ulici Seifertovu a objevte krásy Žižkova.

 

Podzimní svátky

 

1) Státní svátek 28. září slavíme jako

    a) „Den českého prezidenta“, zemřel první prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk

    b) „Den české státnosti“, českého patrona, svatého Václava, zabil jeho bratr

    c) „Den Jana Nepomuckého“, Jan Nepomucký byl prohlášen za svatého

2) Státní svátek 28. října slavíme, protože toho dne
    a) vzniklo Československo
    b) skončila 1. světová válka
    c) vznikla Česká republika
3) To se stalo roku
    a) 1989
    b) 1918
    c) 1968
4) 17. listopadu slavíme „Den za svobodu a demokracii“, protože:
    a) 17. listopadu 1989 byla Sametová revoluce
    b) 17. listopadu 1939 byly potlačeny protesty proti nacistům
    c) 17. listopadu 1968 začala invaze sovětské armády do Československa

(výsledky: 1b, 2a, 3b, 4a/4b)

 

Čeština v praxi

A: Student češtiny B: „Hajzlbába“

B: Dobrý den, pane. Deset korun a tam můžete dělat, co musíte dělat.

A: Děkuju! Udělám to ve spěchu, protože už skoro čůrám do kalhot.

B: Tak dělejte to rychle, abyste tady (nedělejte/nedělal) bordel. (Jasně/jasný)? A co to tam sakra máte?

A: To je, paní, dětská postýlka.

B: Dětská postýlka? Ale proč (nesete/přinesete) postýlku sem?

A: No, víte, paní, v pondělí se (kamarád/kamarádovi) narodilo dítě a koupil jsem (ji/ni) teď na (Václavák/Václaváku). Problém je, že teď musím do školy, protože studuju češtinu. Když tam přijdu pozdě, bude se paní učitelka hodně zlobit. Můžu, prosím, prosím, nechat postýlku pár hodin u Vás?

B: Jasně, pane! To není žádný problém! Nemá smysl tahat postýlku sem a tam.

A: Já Vám děkuju moc, paní. To mi spadl kámen ze srdce.
… Když za pár minut vyprávím učitelce a spolužákům tu (historii/historku), moc (nevěří/neuvěří).

A: Víte, co říkala paní učitelka? Jak se vy jmenujete? Podívejte! Říkala, že paní, která
pracuje na těch záchodech u metra, se jmenuje… Hajzlbába. Ale já s tím nesouhlasím.
Vy jste opravdu poklad!

Gert (B1)

 

RECEPT

NIKUDŽAGA je velmi oblíbené jídlo v Japonsku, pochází z počátku 19. století. Toto jídlo mělo námořníkům, kteří onemocněli beri-beri, dodat dostatek vitamínů.

Doplňte správný tvar ingrediencí z přesmyčky:

500 ml _ _ _ _ (ODVA)
300 g _ _ _ _ (ASOM)
2 _ _ _ _ _ _ _ _ (RAMRABOB)
3 _ _ _ _ (KRVEM)
1 _ _ _ _ _ _ (LUBECI)
TROCHU _ _ _ _ _ _ (ROVZÁZ)
TROCHU _ _ _ _ _ _ (NEKČES)
5 ml _ _ _ _ (AKSÉ)
15 ml _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ (VÁJÓOS/ČÁMOKA)
2 lžíce _ _ _ _ (RCUK)
2 lžíce _ _ _ _ (JELO)

Opéct maso na oleji. Nakrájet brambory a cibuli. Přidat k masu. Přilít vodu a vařit.
Nakonec přidat mrkev, saké, cukr, zázvor, česnek a sójovou omáčku a dusit.

Maki (elementary)

Řešení: voda – vody, maso – masa, brambora – brambory, mrkev – mrkve, cibule – cibuli, zázvor – zázvoru, česnek –
česneku, saké – saké, sójová omáčka – sójové omáčky, cukr – cukru, olej – oleje.