Velikonoční lekce

V dubnu roku 2014 se konala první z pátečních tematických lekcí. Byla zaměřena na velikonoční zvyky a celkem se jí účastnilo šest studentů a dvě malé děti. Tematické lekce budou pokračovat každý měsíc a vítáni jsou zde studenti všech národností, pokročilostí i věku! Na této lekci jde totiž hlavně o seznámení se s českými reáliemi (mezi další v plánu patří např. české jídlo, česká historie, svátky apod.). Samozřejmě, že slovní zásobě ani gramatice se zde nevyhýbáme, ale vše se soustředí pouze na dané téma. Navíc lekci vedou dvě lektorky, což zaručuje individuální přístup ke všem studentům. Takže začátečníci se vůbec nemusí bát, že by byli ztraceni! Lekce trvá dlouhých 120 minut, ale někdy ještě poté může pokračovat diskuze, pokud jsou studenti zvídaví.


Přestože Velikonoce se v Čechách netěší takové masové oblibě jako Vánoce a někteří raději dají přednost prodlouženému jarnímu víkendu než tradicím, pro cizince je tento svátek zvláštně přitažlivým. Bude to zřejmě tím, že obsahují prastaré tradice, které pro někoho mohou znít při první zmínce neuvěřitelně. Někteří jsou zděšeni (většinou ženy), když zjistí, že muži bijí ženy pomlázkou, a někteří se potutelně usmívají s touhou si to vyzkoušet (většinou muži). Pokud nemají české příbuzné, cizinci většinou velikonoční zvyky neznají. Na začátku této tematické lekce byly tedy připraveny na stole pro ně zvláštní předměty a úkolem bylo hádat nejen, o co jedná, ale také, k čemu se tyto předměty používají. Byla tam pomlázka a mašle na pomlázku, vejce a barva na vejce, řehtačka i svazek kočiček. Největší diskuze samozřejmě nastala u pomlázky, u které zjistili, že to není pouhá velikonoční dekorace do bytu. Někteří studenti znali řehtačku ze své země, jen v jiném provedení. Všichni jistě poznali vejce, každý měl však jinou teorii, k čemu slouží. Nakonec všichni studenti, v jejichž zemi se slaví Velikonoce, sdíleli svoje tradice a možnosti použití vajec (od dekorace, přes dárek až po vajíčkovou bitvu).
Lekce však zdaleka nekončila a postoupilo se od předmětů k aktivitám. Studenti se naučili nová slovesa, která se vztahují k předmětům a popisují velikonoční činnosti: plést (pomlázku), šlehat (pomlázkou), malovat (vejce), péct (mazanec), polévat (vodou) nebo pít (panáka). Dozvěděli se také, jak se jmenují jednotlivé dny velikonočních svátků a jaké jídlo je typické pro české Velikonoce. Překvapilo je zelené pivo na Zelený čtvrtek a některé chody také přímo ochutnali. Na lekci se snědl jeden celý beránek, jeden domácí mazanec a nezapomnělo se to všechno zapít pravou moravskou slivovicí.

Jako třešničku na dortu si všichni mohli vyzkoušet obarvit si své vlastní vejce v cibuli. Nejdříve studenti vázali již připravené vejce a květiny do punčoch a poté se napjatě čekalo, až se uvaří. Nakonec si každý z lekce odnesl svůj výtvor.

Na lekci byla skvělá atmosféra, a přestože se při barvení již mluvilo pouze anglicky, ničemu to nevadilo, protože cílem bylo zprostředkovat zážitek tradičních českých Velikonoc, což se povedlo.A v podobném přátelském duchu budou probíhat další páteční lekce, tak neváhejte!