In-class nebo Online?

In-class

Proč studovat "in-class" kurzy?

1) Škola se nachází v samotném centru Prahy, ve velmi oblíbené čtvrti Vinohrady (10 metrů od tramvajové zastávky)

2) Nabízí plně vybavené a moderní učebny s klimatizací youtube

3) Pokud si nejste jistí vaší úrovní, můžete využít náš rozřazovací test na placement-test-on-line

4) Na „in-class" kurzech potkáte spoustu zajímavých spolužáků z celého světa, se kterými budete spolupracovat ve velmi malých skupinkách (pouze 4–8 studentů). Výhodou menších skupin je více času pro každého studenta.

5) Legraci můžete také zažít na našich společenských akcích pro studenty, jako je například školní Pub kvíz

Filtrovat

Online

Proč a jak s námi studovat online?

1) Můžete se na online kurz přihlásit odkudkoliv z celého světa.
Youtube video

2) Vyberete si na našem webu kurz (intenzivní, standardní, víkendový nebo privátní) dle vaší úrovně.

3) Pokud si nejste jistí vaší úrovní, můžete využít náš rozřazovací test na placement-test-on-line

4) Pošleme vám nabídku kurzu během dvou hodin. Fungujeme pro vás online 12 hodin denně.

5) Po úspěšném zápisu do kurzu vás bude kontaktovat váš lektor s jednoduchými instrukcemi a pozvánkou do online kurzu. Náš ZOOM tutoriál naleznete zde.

6) Můžete být doma nebo v zahraničí a studovat s námi. Naučíme vás, jak studovat online. Je to jednoduché, pohodlné a zábavné.

Filtrovat

Typy kurzů češtiny pro cizince

Intenzivní dvoutýdenní kurz

Od pondělí do pátku od 9.30 do 12.30 nebo od 13.00 do 16.00 / 40x45min

Nejrychlejší způsob, jak se v krátké době „ponořit” do češtiny. Kurzy pokračují každé dva týdny. Cena za jednu lekci je pouze 125,-Kč.

Filtrovat

Standardní kurz

2 x 90 min za týden / dopoledne, v poledne, odpoledne, večer

Pravidelné kurzy vás udrží v kondici. S ostatními studenty můžete společně objevovat krásy češtiny a zažívat nové úspěchy při jejím studiu. Zápis na kurz a platba probíhají každý měsíc, kurzy jsou otvírané celoročně.

Filtrovat

Víkendový kurz

Každou sobotu od 10.00 do 13.00

Intenzivní sobotní výuka je ideální pro všechny, kdo nemohou během týdne navštěvovat naše standardní, ani intenzivní kurzy. Zápis na kurz a platba probíhají každý měsíc, kurzy jsou otvírané celoročně.

Filtrovat

Privátní kurzy

Nevyhovuje Vám žádný náš rozvrh? Nevyhovuje Vám studovat ve skupině? Domluvte si náš online privátní kurz, který bude přizpůsoben přesně Vašim potřebám. Nabízíme exkluzivní cenu 799 CZK / 60 min!

  1. Intenzita kurzu - minimálně 1 x 60 min za týden

  2. Rozvrh - můžeme Vám zajistit kurz začínající v rozmezí od 8.00 do 20.00 hodin

Zarezervovat kurz

Filtrovat

Kurz české výslovnosti

Individuální 30 min lekce s expertkou na výslovnost

Při prvním sezení s naší expertkou se dozvíte diagnostiku vaší výslovnosti. Všechny další terapie se budou odvíjet od vašich specifických individuálních potřeb a požadavků. Dále se můžete objednávat na konzultace a pracovat na zlepšení své české výslovnosti.

Rezervovat

Úrovně obtížnosti

Úplní začátečníci A1.1

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 1) (cca 12–15 vyučovacích hodin)

Témata: Formální a neformální dialog; Česká fonetika; Čísla; Profese

Gramatika: Sloveso „být"; Přirozený a gramatický rod; Přítomný čas

 

Pouze pro Intenzivní dvoutýdenní kurzy pro začátečníky

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 1–5) (40 vyučovacích hodin)

Témata: Formální a neformální dialog; Česká fonetika; Čísla; Profese; Orientace; Zjištění směru; Lokality; V restauraci; Jídlo; Rodina; Popis lidí; Denní rutina, vyjadřování času (dny v týdnu, části dne)

Gramatika: Sloveso „být"; Přirozený a gramatický rod; Přítomný čas; Akuzativ sg.; Posesivní pronomina; Adjektiva; Modální verba

Filtrovat Zarezervovat kurz

Falešní začátečníci A1.1

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 2–5) (cca 50–60 vyučovacích hodin)

Témata: Orientace; Zjištění směru; Lokality; V restauraci; Jídlo; Rodina; Popis lidí; Denní rutina, vyjadřování času (dny v týdnu, části dne)

Gramatika: Přítomný čas; Akuzativ sg.; Posesivní pronomina; Adjektiva; Modální verba

Filtrovat Rozřazovaci test

Mírně pokročilí A1.2

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 6–9) (cca 40–60 vyučovacích hodin)

Témata: „Co jsi dneska dělal?"; Známí lidé; Lokality; Národnosti a země; Dům, byt a nábytek; Plánujeme víkend; Volný čas; Lidské tělo; U doktora

Gramatika: Minulý čas; Lokativ sg.; Prepozice V/NA/U; Verba + Accusative sg.; Nominativ a akuzativ pl.; Budoucí čas

Filtrovat Rozřazovaci test

Mírně pokročilí II. A1.3

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 10–13) (cca 40-60 vyučovacích hodin)

Témata: Místo, kde bydlím …; Cestování; Prázdniny; Domácí práce; „Co když …“; Charakter

Gramatika: Prepozice DO/NA/K; Genitiv sg.; Prepozice + genitiv; Dlouhá a krátká slovesa pohybu; Prefixy; Vid; Budoucí čas perfektivních sloves; Kondicionál

Filtrovat Rozřazovaci test

Téměř středně pokročilí A2.1

Knihy: Česky krok za krokem 1 (Lekce 14–18) (cca 40-60 vyučovacích hodin)

Témata: Počasí; Komunikace; Počítač a internet; Nakupování; Oblečení a móda; Služby; Vztahy

Gramatika: Adverbia vs. adjektiva; Komparativ a superlativ adjektiv; Dativ sg.; Verba + dativ; Prepozice + dativ; Objektové konstrukce s dativem; Instrumentál sg.; Prepozice + instrumentál a akuzativ; Verba + instrumentál; Verba + lokativ

Filtrovat Rozřazovaci test

Téměř středně pokročilí A2.2

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 19–24) (cca 40-60 vyučovacích hodin)

Témata: Rodiče a děti; Příkazy; Vaření; Zvířata; „Hledám práci“; Životopis; Kultura a historie; Česko (reálie)

Gramatika: Imperativ; Vokativ sg.; Partitivní a posesivní genitiv; Genitiv pl.; Nominativ pl. mask. an./n.; Komparativ a superlativ adverbií; Řadové číslovky; Reflexivní slovesa; Deklinace – opakování

Filtrovat Rozřazovaci test

Téměř středně pokročilí II. B1.1

Kniha: Česky krok za krokem 2 (Lekce 1-10) (cca 120-150 vyučovacích hodin)

Témata: Seznamujeme se; Rodina, V restauraci; Kde žijeme; Cestování, Orientace; Práce, Hledání práce; Slavíme narozeniny, svátky a výročí; Lidé a věci, Obchody a nakupování; Svátky a tradice, Pozvání a návštěva; Ženy a muži v dnešní společnosti, Služby; Sporty a hry, Dovolená

Gramatika: Nominativ sg., Deklinace kdo, co + někdo, něco, nikdo, nic; Akuzativ sg., Osobní zájmena v akuzativu, Model pro akuzativ pl.; Lokál sg., Osobní zájmena v lokálu, Model pro lokál pl.; Genitiv sg., Osobní zájmena v genitivu, Model pro genitiv pl.; Instrumentál sg., Osobní zájmena v instrumentálu, Model pro genitiv pl.; Dativ sg., Osobní zájmena v dativu, Model pro dativ pl.; Nominativ a akuzativ pl.; Čas a datum, Časové spojky a výrazy; Vid, Časové věty s když a až; Prefixy, Slovesa pohybu;

Filtrovat Rozřazovaci test

Středně pokročilí B1.2

Kniha: Czech Step by Step 2 (Lekce 11-20) (cca 120-150 vyučovacích hodin)

Témata: Zdraví a životní styl, U doktora; Kultura a umění; Jací jsme a jak vypadáme?, Diskuse nebo hádka; Věk informací, Noviny, Internet; Společnost a hodnoty, Pošta a banka; Planeta Země, Počasí; Investujeme, obchodujeme a podnikáme, Služební cesta; Móda a oblečení, Auta a automobilisté; Česká historie 1948 – 1989, Školství a vzdělání; Čteme česky, Zeměpis a státní správa

Gramatika: Objektové konstrukce s akuzativem a dativem, Imperativ; Genitiv pl., Posesivní adjektiva; Komparace adjektiv a adverbií; Tvoření adverbií; Lokál pl., Plurálová substantiva; Kondicionál, Modalita; Dativ pl., Spojky; Instrumentál pl., Deklinace slov: den, týden, rok, člověk, dítě; Číslovky a jejich deklinace, Zlomky a desetinná čísla, Zájmeno ten; Reflexivní se/si, Reflexivní pasivum, Deskriptivní pasivum, Verbální substantiva a adjektiva; Obecná čeština, Pravopis

Filtrovat Rozřazovaci test

Výše středně pokročilí B2

Práce s autentickými materiály vytvořenými z novinových a časopiseckých textů, knih, videí, televizního a rozhlasového vysílání. Doplňkové materiály pro výuku B2 úrovně. (cca 120-200 vyučovacích hodin)

Filtrovat Rozřazovaci test

Výše pokročilí C1

Práce s autentickými materiály vytvořenými z novinových a časopiseckých textů, knih, videí, televizního a rozhlasového vysílání. Doplňkové materiály pro výuku C1 úrovně. (cca 120-150 vyučovacích hodin)

Filtrovat Rozřazovaci test

In-class Intenzivní dvoutýdenní kurz

Úplní začátečníci A1.1 Počet studentů Tento kurz bude pokračovat v dalších svou týdnech Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
9.10. - 20.10. 4-8 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 4990 Dostupný Zarezervovat kurz
23.10. - 3.11. 4-8 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 40 / 4990 Dostupný Zarezervovat kurz

Online Standardní kurz

Úplní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 18 / 3150 Dostupný Zarezervovat kurz
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Zarezervovat kurz
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Zarezervovat kurz
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Zarezervovat kurz
Falešní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
Mírně pokročilí A1.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
Mírně pokročilí II. A1.3 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
Téměř středně pokročilí A2.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
Téměř středně pokročilí A2.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Rezervován
Téměř středně pokročilí II. B1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 31500 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
Středně pokročilí B1.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
Výše středně pokročilí B2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
Výše pokročilí C1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test

In-class Standardní kurz

Úplní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Zarezervovat kurz
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Dostupný Zarezervovat kurz
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Zarezervovat kurz
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Zarezervovat kurz
Falešní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
Mírně pokročilí A1.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
Mírně pokročilí II. A1.3 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
Téměř středně pokročilí A2.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
Téměř středně pokročilí A2.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Rezervován
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Rezervován
Téměř středně pokročilí II. B1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
Středně pokročilí B1.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.10. - 30.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 18 / 3150 Rezervován
Výše středně pokročilí B2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 18 / 3150 Dostupný Rozřazovaci test
3.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 18 / 3150 Rezervován

Online Víkendový kurz

Úplní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
7.10. - 28.10. 4-8 soboty 10.00 - 13.00 16 / 2800 Dostupný Zarezervovat kurz
Falešní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
7.10. - 28.10. 4-8 soboty 10.00 - 13.00 16 / 2800 Dostupný Rozřazovaci test
Mírně pokročilí A1.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
7.10. - 28.10. 4-8 soboty 10.00 - 13.00 16 / 2800 Dostupný Rozřazovaci test
Mírně pokročilí II. A1.3 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
7.10. - 28.10. 4-8 soboty 10.00 - 13.00 16 / 2800 Dostupný Rozřazovaci test
Téměř středně pokročilí A2.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
7.10. - 28.10. 4-8 soboty 10.00 - 13.00 16 / 2800 Dostupný Rozřazovaci test
Téměř středně pokročilí A2.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
7.10. - 28.10. 4-8 soboty 10.00 - 13.00 16 / 2800 Rezervován
Téměř středně pokročilí II. B1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících (CET) do požadované úrovně Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
7.10. - 28.10. 4-8 soboty 10.00 - 13.00 16 / 2800 Rezervován
Jak se přihlásit