Typy kurzů češtiny pro cizince

Intenzivní dvoutýdenní kurz

Od pondělí do pátku od 9.30 do 12.30 nebo od 13.00 do 16.00 / 40x45min

Nejrychlejší způsob, jak se v krátké době „ponořit” do češtiny. Kurzy pokračují každé dva týdny. Cena za jednu lekci je pouze 125,-Kč. Pokud budete v jakémkoliv intenzivním kurzu pokračovat, získáte slevu 500,-Kč.

Filtrovat

Standardní kurz

2 x 90 min za týden / dopoledne, v poledne, odpoledne, večer

Pravidelné kurzy vás udrží v kondici. S ostatními studenty můžete společně objevovat krásy češtiny a zažívat nové úspěchy při jejím studiu. Zápis na kurz a platba probíhají každý měsíc, kurzy jsou otvírané celoročně.

Filtrovat

Páteční kurz „Velký pátek”

Každý pátek od 9.30 do 12.30

Pokud jste zaneprázdněni po většinu týdne, ale nechcete obětovat své víkendy, tento kurz je pro vás ideální. Zápis na kurz a platba probíhají každý měsíc, kurzy jsou otvírané celoročně.

Filtrovat

Víkendový kurz

Každou sobotu od 10.00 do 14.30

Intenzivní sobotní výuka je ideální pro všechny, kdo nemohou během týdne navštěvovat naše standardní, ani intenzivní kurzy. Zápis na kurz a platba probíhají každý měsíc, kurzy jsou otvírané celoročně.

Filtrovat

Privátní kurzy

Jsme velmi rádi, že máte zájem o naše privátní kurzy

Zápis do těchto kurzů bude zahájen od října 2019

K dispozici budete mít od října (na tomto webu) nový rezervační systém

Děkujeme za trpělivost

Filtrovat

Kurz české výslovnosti

Individuální 30 min lekce s expertkou na výslovnost

Při prvním sezení s naší expertkou se dozvíte diagnostiku vaší výslovnosti. Všechny další terapie se budou odvíjet od vašich specifických individuálních potřeb a požadavků. Dále se můžete objednávat na konzultace a pracovat na zlepšení své české výslovnosti.

Rezervovat

Úrovně obtížnosti

Úplní začátečníci A1.1

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 1) (cca 12–15 vyučovacích hodin)

Témata: Formální a neformální dialog; Česká fonetika; Čísla; Profese

Gramatika: Sloveso „být"; Přirozený a gramatický rod; Přítomný čas

 

Pouze pro Intenzivní dvoutýdenní kurzy pro začátečníky

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 1–5) (40 vyučovacích hodin)

Témata: Formální a neformální dialog; Česká fonetika; Čísla; Profese; Orientace; Zjištění směru; Lokality; V restauraci; Jídlo; Rodina; Popis lidí; Denní rutina, vyjadřování času (dny v týdnu, části dne)

Gramatika: Sloveso „být"; Přirozený a gramatický rod; Přítomný čas; Akuzativ sg.; Posesivní pronomina; Adjektiva; Modální verba

Filtrovat Zarezervovat kurz

Falešní začátečníci A1.1

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 2–5) (cca 50–60 vyučovacích hodin)

Témata: Orientace; Zjištění směru; Lokality; V restauraci; Jídlo; Rodina; Popis lidí; Denní rutina, vyjadřování času (dny v týdnu, části dne)

Gramatika: Přítomný čas; Akuzativ sg.; Posesivní pronomina; Adjektiva; Modální verba

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Mírně pokročilí A1.2

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 6–9) (cca 40–60 vyučovacích hodin)

Témata: „Co jsi dneska dělal?"; Známí lidé; Lokality; Národnosti a země; Dům, byt a nábytek; Plánujeme víkend; Volný čas; Lidské tělo; U doktora

Gramatika: Minulý čas; Lokativ sg.; Prepozice V/NA/U; Verba + Accusative sg.; Nominativ a akuzativ pl.; Budoucí čas

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Mírně pokročilí II. A1.3

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 10–13) (cca 40-60 vyučovacích hodin)

Témata: Místo, kde bydlím …; Cestování; Prázdniny; Domácí práce; „Co když …“; Charakter

Gramatika: Prepozice DO/NA/K; Genitiv sg.; Prepozice + genitiv; Dlouhá a krátká slovesa pohybu; Prefixy; Vid; Budoucí čas perfektivních sloves; Kondicionál

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Téměř středně pokročilí A2.1

Knihy: Česky krok za krokem 1 (Lekce 14–18) (cca 40-60 vyučovacích hodin)

Témata: Počasí; Komunikace; Počítač a internet; Nakupování; Oblečení a móda; Služby; Vztahy

Gramatika: Adverbia vs. adjektiva; Komparativ a superlativ adjektiv; Dativ sg.; Verba + dativ; Prepozice + dativ; Objektové konstrukce s dativem; Instrumentál sg.; Prepozice + instrumentál a akuzativ; Verba + instrumentál; Verba + lokativ

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Téměř středně pokročilí A2.2

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 19–24) (cca 40-60 vyučovacích hodin)

Témata: Rodiče a děti; Příkazy; Vaření; Zvířata; „Hledám práci“; Životopis; Kultura a historie; Česko (reálie)

Gramatika: Imperativ; Vokativ sg.; Partitivní a posesivní genitiv; Genitiv pl.; Nominativ pl. mask. an./n.; Komparativ a superlativ adverbií; Řadové číslovky; Reflexivní slovesa; Deklinace – opakování

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Téměř středně pokročilí II. B1.1

Kniha: Česky krok za krokem 2 (Lekce 1-10) (cca 120-150 vyučovacích hodin)

Témata: Seznamujeme se; Rodina, V restauraci; Kde žijeme; Cestování, Orientace; Práce, Hledání práce; Slavíme narozeniny, svátky a výročí; Lidé a věci, Obchody a nakupování; Svátky a tradice, Pozvání a návštěva; Ženy a muži v dnešní společnosti, Služby; Sporty a hry, Dovolená

Gramatika: Nominativ sg., Deklinace kdo, co + někdo, něco, nikdo, nic; Akuzativ sg., Osobní zájmena v akuzativu, Model pro akuzativ pl.; Lokál sg., Osobní zájmena v lokálu, Model pro lokál pl.; Genitiv sg., Osobní zájmena v genitivu, Model pro genitiv pl.; Instrumentál sg., Osobní zájmena v instrumentálu, Model pro genitiv pl.; Dativ sg., Osobní zájmena v dativu, Model pro dativ pl.; Nominativ a akuzativ pl.; Čas a datum, Časové spojky a výrazy; Vid, Časové věty s když a až; Prefixy, Slovesa pohybu;

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Středně pokročilí B1.2

Kniha: Czech Step by Step 2 (Lekce 11-20) (cca 120-150 vyučovacích hodin)

Témata: Zdraví a životní styl, U doktora; Kultura a umění; Jací jsme a jak vypadáme?, Diskuse nebo hádka; Věk informací, Noviny, Internet; Společnost a hodnoty, Pošta a banka; Planeta Země, Počasí; Investujeme, obchodujeme a podnikáme, Služební cesta; Móda a oblečení, Auta a automobilisté; Česká historie 1948 – 1989, Školství a vzdělání; Čteme česky, Zeměpis a státní správa

Gramatika: Objektové konstrukce s akuzativem a dativem, Imperativ; Genitiv pl., Posesivní adjektiva; Komparace adjektiv a adverbií; Tvoření adverbií; Lokál pl., Plurálová substantiva; Kondicionál, Modalita; Dativ pl., Spojky; Instrumentál pl., Deklinace slov: den, týden, rok, člověk, dítě; Číslovky a jejich deklinace, Zlomky a desetinná čísla, Zájmeno ten; Reflexivní se/si, Reflexivní pasivum, Deskriptivní pasivum, Verbální substantiva a adjektiva; Obecná čeština, Pravopis

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Výše středně pokročilí B2

Práce s autentickými materiály vytvořenými z novinových a časopiseckých textů, knih, videí, televizního a rozhlasového vysílání. Doplňkové materiály pro výuku B2 úrovně. (cca 120-200 vyučovacích hodin)

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Výše pokročilí C1

Práce s autentickými materiály vytvořenými z novinových a časopiseckých textů, knih, videí, televizního a rozhlasového vysílání. Doplňkové materiály pro výuku C1 úrovně. (cca 120-150 vyučovacích hodin)

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Intenzivní dvoutýdenní kurz

Úplní začátečníci A1.1 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
21.10. - 1.11. / not on 28.10. 4-8 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 36 / 4500 Rezervován
21.10. - 1.11. / not on 28.10. 4-8 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 36 / 4500 Rezervován
Mírně pokročilí A1.2 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
21.10. - 1.11. / not on 28.10. 4-8 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 36 / 4500 Dostupný Online test úrovně češtiny
Mírně pokročilí II. A1.3 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
21.10. - 1.11. / not on 28.10. 4-8 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 36 / 4500 Dostupný Online test úrovně češtiny
Téměř středně pokročilí A2.1 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
21.10. - 1.11. / not on 28.10. 4-8 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 36 / 4500 Dostupný Online test úrovně češtiny
Téměř středně pokročilí A2.2 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
21.10. - 1.11. / not on 28.10. 4-8 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 36 / 4500 Rezervován
Téměř středně pokročilí II. B1.1 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
21.10. - 1.11. / not on 28.10. 4-8 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 36 / 4500 Dostupný Online test úrovně češtiny
21.10. - 1.11. / not on 28.10. 4-8 pon + út + stř + čtv + pá / 13.00 - 16.00 36 / 4500 Dostupný Online test úrovně češtiny
Středně pokročilí B1.2 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
21.10. - 1.11. / not on 28.10. 4-8 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 36 / 4500 Rezervován
Výše středně pokročilí B2 Počet studentů 500,- Kč sleva při zápisu na další intenzivní kurz Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
21.10. - 1.11. / not on 28.10. 4-8 pon + út + stř + čtv + pá / 9.30 - 12.30 36 / 4500 Dostupný Online test úrovně češtiny

Standardní kurz

Úplní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 12 / 1800 Rezervován
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 12 / 1800 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 14 / 2100 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Rezervován
6.6. - 27.6. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Rezervován
Falešní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 12 / 1800 Rezervován
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 14 / 2100 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
Mírně pokročilí A1.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 12 / 1800 Rezervován
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 14 / 2100 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
Mírně pokročilí II. A1.3 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 12 / 1800 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Rezervován
Téměř středně pokročilí A2.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 12 / 1800 Rezervován
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 12 / 1800 Rezervován
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 12 / 1800 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Rezervován
Téměř středně pokročilí A2.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 12 / 1800 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 14 / 2100 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Rezervován
Téměř středně pokročilí II. B1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
9.10. - 30.10. / not on 28.10. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 12 / 1800 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 14 / 2100 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
Středně pokročilí B1.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
10.10. - 31.10. 4-8 út + čt 9.30 - 11.00 14 / 2100 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
Výše středně pokročilí B2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
10.10. - 31.10. 4-8 út + čt 9.30 - 11.00 14 / 2100 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
Výše pokročilí C1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
10.10. - 31.10. 4-8 út + čt 9.30 - 11.00 14 / 2100 Rezervován
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
10.10. - 31.10. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny

Páteční kurz „Velký pátek”

Úplní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
4.10. - 25.10. 4-8 Pátky 9.30 - 12.30 14 / 2100 Rezervován
Mírně pokročilí II. A1.3 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
4.10. - 25.10. 4-8 Pátky 9.30 - 12.30 14 / 2100 Rezervován

Víkendový kurz

Úplní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
12.10. - 19.10. 4-8 Soboty 10.00 - 14.30 14 / 2100 Rezervován
Falešní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
12.10. - 19.10. 4-8 Soboty 10.00 - 14.30 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
Mírně pokročilí A1.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
12.10. - 19.10. 4-8 Soboty 10.00 - 14.30 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
Mírně pokročilí II. A1.3 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
12.10. - 19.10. 4-8 Soboty 10.00 - 14.30 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
Téměř středně pokročilí A2.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
12.10. - 19.10. 4-8 Soboty 10.00 - 14.30 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
Téměř středně pokročilí II. B1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
12.10. - 19.10. 4-8 Soboty 10.00 - 14.30 14 / 2100 Dostupný Online test úrovně češtiny
Jak se přihlásit