Standardní kurz

2 x 90 min za týden / dopoledne, v poledne, odpoledne, večer

Pravidelné kurzy vás udrží v kondici. S ostatními studenty můžete společně objevovat krásy češtiny a zažívat nové úspěchy při jejím studiu. Zápis na kurz a platba probíhají každý měsíc, kurzy jsou otvírané celoročně.

Úrovně obtížnosti

Úplní začátečníci A1.1

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 1) (cca 12–15 vyučovacích hodin)

Témata: Formální a neformální dialog; Česká fonetika; Čísla; Profese

Gramatika: Sloveso „být"; Přirozený a gramatický rod; Přítomný čas

 

Pouze pro Intenzivní dvoutýdenní kurzy pro začátečníky

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 1–5) (40 vyučovacích hodin)

Témata: Formální a neformální dialog; Česká fonetika; Čísla; Profese; Orientace; Zjištění směru; Lokality; V restauraci; Jídlo; Rodina; Popis lidí; Denní rutina, vyjadřování času (dny v týdnu, části dne)

Gramatika: Sloveso „být"; Přirozený a gramatický rod; Přítomný čas; Akuzativ sg.; Posesivní pronomina; Adjektiva; Modální verba

Filtrovat Zarezervovat kurz

Falešní začátečníci A1.1

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 2–5) (cca 50–60 vyučovacích hodin)

Témata: Orientace; Zjištění směru; Lokality; V restauraci; Jídlo; Rodina; Popis lidí; Denní rutina, vyjadřování času (dny v týdnu, části dne)

Gramatika: Přítomný čas; Akuzativ sg.; Posesivní pronomina; Adjektiva; Modální verba

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Mírně pokročilí A1.2

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 6–9) (cca 40–60 vyučovacích hodin)

Témata: „Co jsi dneska dělal?"; Známí lidé; Lokality; Národnosti a země; Dům, byt a nábytek; Plánujeme víkend; Volný čas; Lidské tělo; U doktora

Gramatika: Minulý čas; Lokativ sg.; Prepozice V/NA/U; Verba + Accusative sg.; Nominativ a akuzativ pl.; Budoucí čas

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Mírně pokročilí II. A1.3

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 10–13) (cca 40-60 vyučovacích hodin)

Témata: Místo, kde bydlím …; Cestování; Prázdniny; Domácí práce; „Co když …“; Charakter

Gramatika: Prepozice DO/NA/K; Genitiv sg.; Prepozice + genitiv; Dlouhá a krátká slovesa pohybu; Prefixy; Vid; Budoucí čas perfektivních sloves; Kondicionál

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Téměř středně pokročilí A2.1

Knihy: Česky krok za krokem 1 (Lekce 14–18) (cca 40-60 vyučovacích hodin)

Témata: Počasí; Komunikace; Počítač a internet; Nakupování; Oblečení a móda; Služby; Vztahy

Gramatika: Adverbia vs. adjektiva; Komparativ a superlativ adjektiv; Dativ sg.; Verba + dativ; Prepozice + dativ; Objektové konstrukce s dativem; Instrumentál sg.; Prepozice + instrumentál a akuzativ; Verba + instrumentál; Verba + lokativ

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Téměř středně pokročilí A2.2

Kniha: Česky krok za krokem 1 (Lekce 19–24) (cca 40-60 vyučovacích hodin)

Témata: Rodiče a děti; Příkazy; Vaření; Zvířata; „Hledám práci“; Životopis; Kultura a historie; Česko (reálie)

Gramatika: Imperativ; Vokativ sg.; Partitivní a posesivní genitiv; Genitiv pl.; Nominativ pl. mask. an./n.; Komparativ a superlativ adverbií; Řadové číslovky; Reflexivní slovesa; Deklinace – opakování

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Téměř středně pokročilí II. B1.1

Kniha: Česky krok za krokem 2 (Lekce 1-10) (cca 120-150 vyučovacích hodin)

Témata: Seznamujeme se; Rodina, V restauraci; Kde žijeme; Cestování, Orientace; Práce, Hledání práce; Slavíme narozeniny, svátky a výročí; Lidé a věci, Obchody a nakupování; Svátky a tradice, Pozvání a návštěva; Ženy a muži v dnešní společnosti, Služby; Sporty a hry, Dovolená

Gramatika: Nominativ sg., Deklinace kdo, co + někdo, něco, nikdo, nic; Akuzativ sg., Osobní zájmena v akuzativu, Model pro akuzativ pl.; Lokál sg., Osobní zájmena v lokálu, Model pro lokál pl.; Genitiv sg., Osobní zájmena v genitivu, Model pro genitiv pl.; Instrumentál sg., Osobní zájmena v instrumentálu, Model pro genitiv pl.; Dativ sg., Osobní zájmena v dativu, Model pro dativ pl.; Nominativ a akuzativ pl.; Čas a datum, Časové spojky a výrazy; Vid, Časové věty s když a až; Prefixy, Slovesa pohybu;

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Středně pokročilí B1.2

Kniha: Czech Step by Step 2 (Lekce 11-20) (cca 120-150 vyučovacích hodin)

Témata: Zdraví a životní styl, U doktora; Kultura a umění; Jací jsme a jak vypadáme?, Diskuse nebo hádka; Věk informací, Noviny, Internet; Společnost a hodnoty, Pošta a banka; Planeta Země, Počasí; Investujeme, obchodujeme a podnikáme, Služební cesta; Móda a oblečení, Auta a automobilisté; Česká historie 1948 – 1989, Školství a vzdělání; Čteme česky, Zeměpis a státní správa

Gramatika: Objektové konstrukce s akuzativem a dativem, Imperativ; Genitiv pl., Posesivní adjektiva; Komparace adjektiv a adverbií; Tvoření adverbií; Lokál pl., Plurálová substantiva; Kondicionál, Modalita; Dativ pl., Spojky; Instrumentál pl., Deklinace slov: den, týden, rok, člověk, dítě; Číslovky a jejich deklinace, Zlomky a desetinná čísla, Zájmeno ten; Reflexivní se/si, Reflexivní pasivum, Deskriptivní pasivum, Verbální substantiva a adjektiva; Obecná čeština, Pravopis

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Výše středně pokročilí B2

Práce s autentickými materiály vytvořenými z novinových a časopiseckých textů, knih, videí, televizního a rozhlasového vysílání. Doplňkové materiály pro výuku B2 úrovně. (cca 120-200 vyučovacích hodin)

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Výše pokročilí C1

Práce s autentickými materiály vytvořenými z novinových a časopiseckých textů, knih, videí, televizního a rozhlasového vysílání. Doplňkové materiály pro výuku C1 úrovně. (cca 120-150 vyučovacích hodin)

Filtrovat Online test úrovně češtiny

Standardní kurz

Úplní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 12 / 1800 Dostupný Zarezervovat kurz
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 12 / 1800 Rezervován
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 12 / 1800 Rezervován
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 12 / 1800 Dostupný Zarezervovat kurz
6.6. - 27.6. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 12 / 1800 Rezervován
Falešní začátečníci A1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
Mírně pokročilí A1.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 12 / 1800 Rezervován
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 12 / 1800 Rezervován
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 12 / 1800 Rezervován
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
Mírně pokročilí II. A1.3 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 12 / 1800 Rezervován
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 12 / 1800 Rezervován
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 12 / 1800 Rezervován
Téměř středně pokročilí A2.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 12 / 1800 Rezervován
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 12 / 1800 Rezervován
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
Téměř středně pokročilí A2.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 11.15 - 12.45 12 / 1800 Rezervován
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 17.00 - 18.30 12 / 1800 Rezervován
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 12 / 1800 Rezervován
Téměř středně pokročilí II. B1.1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
2.12. - 18.12. 4-8 pon + stř 18.30 - 20.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 9.30 - 11.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
Středně pokročilí B1.2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
3.12. - 19.12. 4-8 út + čt 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 17.00 - 18.30 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
Výše středně pokročilí B2 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
3.12. - 19.12. 4-8 út + čt 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
Výše pokročilí C1 Počet studentů Rozvrh / Všechny tyto kurzy pokračují v následujících měsících Počet hodin (45 min) za kurz / Cena (CZK) Status
3.12. - 19.12. 4-8 út + čt 9.30 - 11.00 12 / 1800 Rezervován
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 11.15 - 12.45 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
3.12. - 19.12. 4-8 út + čtv 18.30 - 20.00 12 / 1800 Dostupný Online test úrovně češtiny
Jak se přihlásit