Alice Martini

Lektorka

Osvojit si nový jazyk vyžaduje úsilí a dlouhodobý závazek, ale plody jsou veliké: člověk rozšiřuje své dovednosti a otvírají se mu nové horizonty.

Práci lektorky mám moc ráda, protože při ní doprovázím své studenty na cestě osobního růstu. Jejich pokroky a spokojenost jsou mým velikým zadostiučiněním.