Anežka Veselá

Lektorka

K učení češtiny jsem se dostala v podstatě náhodou. Jednoho dne zavolala kamarádka: „Dělej, přihlas se!" A byl z toho úspěch ve výběrovém řízení na pozici učitelky českého jazyka u krajanů v rámci vládního Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Z původně plánovaného ročního pobytu v Brazílii byly nakonec tři a navrch rok působení mezi krajany v Paraguayi. A z učení češtiny jedna velká láska.