Barbora Černohorská

Lektorka

Sama jsem se při mém studiu, práci a cestování ocitla v situacích, kdy jsem nerozuměla tamnímu jazyku a neznala psaná i nepsaná pravidla místní společnosti. Věděla jsem však, že snaha, výdrž a morální zásady jsou devizí každého, kdo se rád učí cizí jazyky. 

Ráda bych opětovala pochopení a trpělivost, kterou jsem v zahraničí dostávala od jiných, nyní v Čechách a napomohla tak cizincům, kteří se učí mluvit česky, lépe se orientovat a začlenit do běžného života v české společnosti.

Kurz češtiny pro cizince, který jsem absolvovala v roce 2016 i výuka samotná mě posunuli a stále posunují o kousek dál. To pak pevně doufám zažívají i studenti češtiny, kterých si velmi vážím.