Eliška Churaňová

Lektorka

Nejlepším způsobem, jak se přiblížit jinému národu, je začít mluvit jeho jazykem. Velmi si proto vážím všech našich studentů, kteří se rozhodli naučit česky, ačkoli je to jazyk relativně nesnadný. Zvláště oceňuji, když studenti jeví zájem o správnou výslovnost, protože bezchybný a příjemný mluvený projev je klíčem k úspěšné komunikaci.