Helena Bartošová

Lektorka

Jazyky jsou pro mě nástrojem pro objevování principů našich odlišných kultur, mohou nás vést ke společnému porozumění. Díky studentům mohu i já lépe porozumět ostatním kulturám a společně se studenty mohu objevovat český jazyk i to, co to znamená být Čechem a vidět svět "českými brýlemi". A navíc se mohu při tom všem skvěle pobavit