Jan Jiří Buchta

Lektor

Český jazyk jsem učil tři roky na mezinárodní škole, kde se vzdělávaly namnoze bilingvní či dokonce multilingvní děti a dospívající. Coby dřívější absolvent Psychologie a Pedagogiky jsem se o výuce cizinců chtěl dozvědět více, abych je mohl učit ještě lépe, v roce 2018 jsem proto začal studovat Češtinu pro cizince na FF UK. Při výuce kladu největší důraz na funkční gramotnost, protože chci, aby studenti rozuměli všemu, co mohou vidět nebo slyšet v nové zemi. Jelikož se věnuji i moderním trendům ve vzdělávání, poskytuji studentům možnost opakovat si slovíčka či gramatiku za použití programu, který funguje jak v jejich mobilních telefonech, tak na počítači.