Kateřina Kawuloková

Lektorka

„Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale i jiný svět.“ Jan Vrba

Češtinu učím 5. rokem od začátečníků po pokročilé, kladu důraz na individuální potřeby každého studenta. Lekce jsou vedeny zábavně i systematicky, kde se snažíme rozšířit slovní zásobu a osvojit si probranou látku. Výuka češtiny tvoří důležitou část v objevování české kultury, jejích zvyků a tradic. Výuka jazyků se stala moji vášní, těším se na naši společnou cestu na kurzu češtiny.