Kateřina Mouradian Jandová

Lektorka

Baví mě dívat se na vlastní mateřský jazyk z jiné perspektivy. Chci studentům cizincům co nejvíce usnadnit cestu k plynulé komunikaci, proto v hodinách hojně využívám interaktivní aktivity. Záleží mi na tom, aby všechno, co si z kurzu studenti odnášejí, bylo maximálně využitelné v praxi.