Katka Romaševská

Lektorka

Dobrý den, jmenuji se Kateřina. Před šesti lety jsem přijela do České republiky a začala jsem se učit česky. Na FF UK jsem absolvovala magisterské studium češtiny a dnes se tomuto jazyku věnuji odborně. Když si položím otázku, proč učím češtinu pro cizince? Protože vím, jak na to. Rozumím problémům a potížím, se kterými se studenti při výuce setkávají, a dokážu jim pomoct a poradit. Vyučuji azylanty v centru InBáze. Na svých hodinách používám kontrastivní výukovou metodu. Snažím se srovnávat češtinu s mateřským jazykem studentů. Velký důraz dávám i na zvukovou stránku češtiny. Správnou výslovnost považuji za nezbytnou součást mluvené komunikace, která vede k lepší orientaci v českém prostředí, a tedy i k lepšímu porozumění zdejší kultuře a tradicím.