Lenka Táborská

Lektorka

Mojí celoživotní potřebou je komunikace mezi lidmi. Tuto potřebu bych nemohla naplnit bez nejdůležitějšího prostředku a tím je můj mateřský jazyk, čeština. Češtinu mám proto moc ráda, je mým nejpřirozenějším prostředkem k poznávání lidí, vytváření přátelství, ale i k porozumění světa okolo mě. Umožňuje mi ve své bohatosti vyjádřit slovem i písmem mé pocity a potřeby. Bez znalosti jazyka bych nemohla komunikovat.

Proto je pro mne tak důležité stát se průvodcem pro každého, kdo chce poznat český jazyk, ať už je odkudkoliv, s cílem použít češtinu k poznávání českého světa, ale i k jeho porozumění. Prostě ke komunikaci v českém prostředí.