Marie Michlová

Lektorka

Po letech výuky cizích jazyků jsem se rozhodla, že  přijmu výzvu a budu vyučovat také jednu z nejtěžších slovanských řečí - svou mateřštinu.