Markéta Schindlerová

Lektorka

Při výuce češtiny jako cizího jazyka se setkávám se studenty různých národností. Je úžasné podílet se na propojování kultur