Miriam Milosavljević

Lektorka

Vlastně jsem nikdy neplánovala stát se učitelkou. Jako spousta rozhodnutí vživotě, i toto dozrálo časem. Po studiích jsem vystřídala několik pracovních pozic,vždy se ale jednalo o práci s lidmi z různých zemí. Tyto vzájemné kontakty byly promě vždy nesmírně obohacující. Nějakou dobu jsem také pobývala v zahraničí,mám tedy podobnou zkušenost, jakou zažívají cizinci u nás.Nyní už několik let učím děti cizí jazyky a považuji za výzvu tyto zkušenosti skloubit
a pomoci cizincům naučit se česky, přiblížit jim českou kulturu a přispět k tomu, aby se u nás cítili lépe tím, že budou lépe mluvit česky. Lidé, kteří přijíždějí k nám,jsou otevření, přátelští a většinou nadšení.Přála bych si, aby se snadněji stali naší součástí.