Monika Poláčková

Lektorka

S učením češtiny pro cizince jsem začala, když jsem byla na stáži v Paříži. A hned jsem této práce zamilovala, a to i přesto, že jsem studovala jiný obor - kulturní historii. A proč svou práci miluji? Jednak mě baví práce s lidmi. Nejsem totiž typ člověka, který může pracovat v kanceláři. Dále se ráda potkávám s lidmi z jiných kultur, s lidmi s jinými tradicemi (ostatně proto jsem kdysi šla studovat i kulturní historii) a konečně baví mě objevovat svůj mateřský jazyk. Díky studentům může vidět souvislosti, které mi jako rodilé mluvčí unikají.