Nikola Plocková

Lektorka

Výuku češtiny jako cizího jazyka jsem začala během studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a brzy jsem zjistila, že mne to opravdu zajímá. Jedná se o velmi tvůrčí činnost, která mi umožňuje spojit své dvě vášně - práci a poznávání cizích zemí, kultur, jazyků a nových lidí. Motivací pro mě je třída spokojených studentů a motto od Ch.F.Browna: "Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Skvělý učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.", což je motto, které se snažím vždy dodržovat.