Patrik Felčer

Lektor

Jako vystudovaný překladatel si dobře uvědomuji, co to znamená naučit se cizí jazyk a jaké překážky mohou na cestě k jeho ovládnutí čekat. Znám však zároveň tu radost, kterou cítí člověk, kterému dobrá znalost jazyka umožňuje žít nový život, který by mu jinak zůstal skryt.  Rád proto pomáhám ostatním tuto radost zažít.