Šárka Keslerová

Lektorka

Učit češtinu je pro mě práce i koníček. Myslím si, že lekce by měla být příjemně stráveným časem, kde se cítí dobře student i lektor, a proto přizpůsobuji lekce přáním a potřebám svých studentů. Z vlastní zkušenosti vím, že když se učím nějaký jazyk, nechci studovat nudné seznamy slovíček a doplňovat gramatická cvičení bez kontextu. Proto v mých hodinách se studenty hodně mluvíme, pracujeme s obrázky a příklady z reálných životních situací.