Učební materiály češtiny pro cizince

Učebnice, které na lekcích používáme můžete zakoupit přes e-shop na stránkách https://eshop.czechstepbystep.cz/ , kde můžete jako student Czech Language Training uplatnit slevu 40 % !!!, když při platbě zadáte náš slevový kód.

Česky krok za krokem 1

Česky krok za krokem 1

Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Pod novým názvem v ní najdeme přepracované, rozšířené a podstatně obsahově i graficky inovované vydání nejprodávanější učebnice češtiny jako cizího jazyka New Czech Step by Step / Tschechisch Schritt für Schritt. Publikace obsahuje 24 lekcí, které na bázi komunikačních situací systematicky rozvíjejí všechny dovednosti, a to jak receptivní (čtení a poslech s porozuměním), tak produktivní (psaní a mluvení), přičemž důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě. Oproti předchozí generaci učebnice přináší publikace Česky krok za krokem 1 metodicky propracovanější postupy práce s texty a komunikativněji orientovaná cvičení a zadání. Gramatika je prezentována v přehledných tabulkách a pomocí srozumitelných schémat, obrázků a symbolů. Zcela nově se zde využívá originální koncept deklinačních vzorů, které tvoří modelové věty a napomáhají tak osvojení českého deklinačního systému. Učebnice obsahuje bohatý fotografický a obrazový materiál, Přílohu se slovníčkem a klíčem a dvě CD s nahrávkami textů (též jako MP3 online). K procvičení probírané látky jsou určeny dva samostatně prodejné pracovní sešity. Publikace svou bohatou slovní zásobou, množstvím textů a podrobnými gramatickými vysvětleními v angličtině uspokojí i náročné zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka. Na učebnici plynule navazuje již vydaný druhý díl Česky krok za krokem 2, který dovádí studenty na úroveň B1.

204 stran učebnice a 56 stran Přílohy, 2 audio CD, Doporučená cena 649 Kč vč. DPH.

ISBN 978-80-7470-129-0 (anglická verze / English version)
ISBN 978-80-7470-131-3 (německá verze / deutsche Version) 
ISBN 978-80-7470-130-6 (ruská verze / русская версия) 
ISBN 978-80-7470-132-0 (ukrajinská verze / українська версія)

Česky krok za krokem 2

Česky krok za krokem 2

Učebnice Česky krok za krokem 2 je druhý díl oblíbené učebnice New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt fur Schritt. Přináší ve 20 lekcích opakování gramatické látky, která byla probrána v prvním díle, a zároveň výrazně rozšiřuje slovní zásobu a prohlubuje komunikační kompetence studentů. Učebnice systematicky rozvíjí všechny čtyři řečové dovednosti: čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Vstupní texty se orientují na zajímavá témata ze všech oborů lidské činnosti, zatímco závěrečná část každé lekce, nazvaná Čeština pro každý den, přibližuje každodenní život v ČR. Po dokončení učebnice dosáhnou studenti úrovně B1 podle oficiálního popisu Prahové úrovně – češtiny jako cizího jazyka. Veškerý text včetně přístupného výkladu gramatických jevů je v češtině. Součástí knihy jsou česko-anglicko-německo-ruský výběrový slovníček, brožura Česká gramatika v kostce 2 a dvě audio CD.

208 + 4 strany příloh a 84 stran + 8 stran Česká gramatika v kostce 2, 1300 g, 2 audio CD, 849 Kč vč. DPH.

ISBN 978-80-86903-92-7

Doplňkové materiály

Čeština expres 1

Čeština expres 1

Čeština expres 2

Čeština expres 2

Čeština expres 3

Čeština expres 3

Čeština expres 4

Čeština expres IV

Autentické texty, knihy, videa, televizní a rozhlasové vysílání pro cizince …