Barbora Kozubková

Lektorka

Čeština mě bavila již od dětství. Během studia bohemistiky jsem zjistila, že raději než o jazyce bádat, budu jazyk zprostředkovávat. Proto jsem si v navazujícím magisterském studiu zvolila učitelství češtiny jako cizího jazyka. Na práci lektorky mě okouzlila různorodost studentů, kultur, přístupů, aktivit... Také mi umožnila uplatnit nejen odborné znalosti z jazykovědy, ale i tvůrčí schopnosti v podobě kreslení a hereckých výkonů u tabule, nehledě na využití smyslu pro humor ve výuce. Odměnou mi pak jsou studenti, kteří z hodiny odcházejí v dobré náladě.