Gabriela Čermáková

Lektorka

Čeština mě baví už od základní školy. Hlavní zásluhu na tom mají učitelé, kteří mě tehdy dokázali pro tento jazyk (a českou literaturu) nadchnout. Mým cílem je předávat studentům lásku k češtině, české kultuře a učení se obecně. Při svých lekcích se snažím především o individuální přístup a co největší názornost. Důležitá je pro mě také pozitivní a pohodová atmosféra během lekcí.